ueberhauptvertalingen

Nederlands Duits und umgekehrt

Wat? Korte verhalen, artikelen over kunst, cultuur, geschiedenis, gezondheidszorg en toerisme.

voorbeelden  uit 2016:


Ueberhaupt Vertalingen biedt service op maat met korte lijnen en een betaalbaar tarief. 

Als vertaler (ITV, 1994) werk ik voor verschillende opdrachtgevers met veel plezier en tot tevredenheid van beide kanten. Het woord van het jaar? Voelt u zich thuis bij puristen of voelt u zich aangesproken door modern taalgebruik? Vertalen is een prachtig vak. Voor een bepaald vakgebied kies ik de passende vorm. Dat maakt mijn werk creatief en tegelijk professioneel. Voortdurend ontwikkelt taal zich verder vanwege bv. de actuele politieke en culturele veranderingen. Een vertaler kent de dynamiek van taalontwikkeling en wisselt vakkennis uit.

Mijn ervaring ligt op verschillende vakgebieden zoals cultuur en toerisme, gezondheidszorg, (kunst) geschiedenis en korte verhalen. Ook spoedopdrachten zijn bij mij in goede handen. Ik vertaal van het Nederlands naar het Duits en omgekeerd. Ruim dertig jaar leefde ik in Duitsland en in Nederland woon ik meer dan twintig jaar.

Welkom op mijn site. 

M. Ufkes


Diensten 

  • Korte verhalen: Hier speelt stijl en boodschap een grote rol. Rekening houdend met de context kan ik mijn creativiteit inzetten. De auteur geeft de gewenst richting aan. We maken vervolgens passende keuzes.

  • Kunstgeschiedenis: Artikelen voor kunstgeschiedenis en geschiedenis sluiten aan bij mijn interesse. Bovendien heb ik veel ervaring met dit werk.

  • Gezondheidszorg: Deels werkzaam in de gezondheidszorg past dit vakgebied goed bij mijn ambities. Bijvoorbeeld controle vertaling voor onderzoek, presentaties en artikelen.

  • Toerisme: Als reiziger en vakantieganger acht ik goed vertaalde folders in representatieve uitvoeringen zeer van belang. Mijn onderwerpen zijn: natuur, kunst en architectuur. Deskundig vertaalde nieuwsbrieven en korte beschrijvingen of huisregels voor vakantiehuizen leveren meer boekingen op.

 

Was? Kurzgeschichten, Artikel über Kunst, Kultur, Geschichte, Gesundheit und Tourismus. 

Beispiele aus 2016


Überhaupt Übersetzungen bietet maßgerechten Service mit eindeutigen Geschäftsverbindungen und einem preiswerten Tarif.

Als Übersetzer (ITV, 1994) arbeite ich zu meiner Freude mit verschiedenen Auftraggebern zur  beiderseitigen Zufriedenheit. Das Wort des Jahres? Fühlen Sie sich verbunden mit Puristen oder ziehen Sie modernen Sprachgebrauch vor? Übersetzen ist ein wunderbares Fach. Für das entsprechende Fachgebiet wähle ich die passende Form. Dadurch ist meine Arbeit kreativ und zugleich professionell. Ständig entwickelt sich Sprache durch aktuelle politische und kulturelle Veränderungen weiter. Ein Übersetzer kennt die Dynamik der Sprachentwicklung und tauscht Fachkenntnisse aus.

Meine Erfahrungen beziehen sich auf verschiedene Fachgebiete: Kultur und Tourismus, Gesundheit, Kunstgeschichte, Geschichte und Erzählungen. Auch kurzfristige Aufträge sind bei mir in guten Händen! Ich übersetze aus dem Niederländischen ins Deutsche und umgekehrt. Dreißig Jahre lebte ich in Deutschland und in den Niederlanden wohne ich seit mehr als 20 Jahren. 

Willkommen auf meiner Seite!

 M. Ufkes


Diensten

  • Kurzgeschichten: Stil und Botschaft spielen eine große Rolle. Weil ich dem Kontext viel  Beachtung widme, kann ich meine Kreativität zum Ausdruck bringen. Der Autor gibt die gewünschte Richtung an. Dann treffen wir die passende Wahl.
  • Kunstgeschichte: Artikel für Kunstgeschichte und Geschichte liegen in meinem Interessengebiet. Ferner habe ich gute Erfahrung mit diesem Fachgebiet.
  • Gesundheitswesen: Selbst bin ich in Teilzeit im Gesundheitswesen beschäftigt. Meine Ambitionen passen gut zu diesen Aufträgen. Kontrollübersetzungen und Probeübersetzungen, Präsentationen und Artikel gehören zu meinem Erfahrungsgebiet.
  • Tourismus: Gut übersetzte Prospekte in repräsentativer Ausführung sind für mich als reisefreudigen Urlauber von großer Bedeutung. Meine Themen sind Natur, Kunst und Architektur. Fachkundig übersetzte Bulletins und kurze Beschreibungen oder Hausordnungen von Ferienhäusern resultieren in mehr Buchungen.